Fairness Opinion sobre oferta de Casino por participación de Grupo Éxito en GPA